AppyBuilder nu GRATIS och opensource!

Utveklarna av AppyBuilder meddelar nu att alla kan använda AppyBuilder helt gratis för att bygga Android-appar samt gjort det opensource också!

Appy Builder är en oberoende och förbättrad version av MIT App Inventor och bygger på App Inventors ide genom att lägga till många nya funktioner. Appy Builders gränssnitt är i stort sett detsamma som MIT App Inventor. Om du har programmerat appar med App Inventor är det enkelt att byta till Appy Builder.

Fler funktioner

 

Appy Builder bygger på App Inventor, men expanderar genom att lägga till nya funktioner och komponenter:

  • Appy Builder lägger till komponenter som gör att du kan tjäna pengar med dina appar genom att lägga till reklam i dina appar eller genom att erbjuda objekt till försäljning från dina appar
  • Appy Builder lägger till förbättrade funktioner för datalagring inklusive SQL Lite
  • Tillgång till fler ”sensor” -kontroller på din Android-enhet, inklusive information om batteristatus. Tillgång till viss WiFi-anslutningsinformation (Är trådlöst nätverk för tillfället anslutet?)
  • Fler komponenter och egenskaper (användargränsspaletten i Appy Builder har 22 komponenter medan MIT App Inventor har 14)
  • Många komponenter har fler funktioner. Ett block i MIT App Inventor har till exempel sex egenskaper men i Appy Builder har ett block 16 egenskaper som du kan ställa in.
  • Förbättrade funktioner för Google maps.
  • Du kan styra användningen av kamerans blixt i Appy Builder men inte i MIT App Inventor.
  • Appy Builder har ett onlineforum för att ställa frågor och svara på andras frågor.

Ovanstående är endast en allmän sammanfattning för att ge dig en uppfattning om de förbättringar som finns tillgängliga på Appy Builder.

MIT App Inventor visade världen att programmeringen kan bli enklare genom att använda en grafisk användargränssnitt programmeringsmodell. Vidare visade App Inventor att anmärkningsvärt kraftfulla appar kan skapas med hjälp av detta förenklade tillvägagångssätt för programmering.

Appy Builder tar App Inventors lättanvända modell och utökar det för att lägga till fler funktioner. Visst, dra och släpp programmering gör programmering tillgänglig för fler personer. Appy Builder är ett viktigt bidrag till den ständigt förbättrade och utvecklande av app-utveckling.