MIT App Inventor

Mit APP Inventor 2

App Inventor for Android är en applikation som ursprungligen tillhandahållits av Google och underhålls nu av MIT, Massachusetts Institute of Technology. Det gör det möjligt för alla, inklusive personer som inte känner till datorprogrammering, att skapa program för Android-operativsystemet. Den använder ett grafiskt gränssnitt som mycket liknar Scratch och StarLogo TNG användargränssnitt som tillåter användare att dra och släppa visuella objekt för att skapa ett program som kan köras på Android-systemet, som används av många mobila enheter.